کالری مورد نیاز روزانه خانم ها

باید بدانید که میزان کالری مواد غذایی که شما باید در هر روز بخورید بستگی به عوامل مختلف از جمله (سن، اندازه، قد، جنس، شیوه زندگی و سلامت عمومی) دارد به طور کلی یک مرد از لحاظ بدنی فعال با ۱۸۷ سانتی متر قد و با سن ۲۲ سال، بطور قابل توجهی نیاز به کالری بیش از یک زن بی تحرک ۱۵۷ سانتی متری با ۷۰ سال سن دارد. مقدار توصیه شده مصرف روزانه