کالری مورد نیاز روزانه آقایان

باید بدانید که میزان کالری مواد غذایی که شما باید در هر روز بخورید بستگی به عوامل مختلف از جمله (سن، اندازه، قد، جنس، شیوه زندگی و سلامت عمومی) دارد به طور کلی یک مرد از لحاظ بدنی فعال با ۱۸۷ سانتی متر قد و با سن ۲۲ سال، بطور قابل توجهی نیاز به کالری بیش از یک زن بی تحرک ۱۵۷ سانتی متری با ۷۰ سال سن دارد. مقدار توصیه شده مصرف روزانه کالری در سراسر جهان متفاوت است.
جدول فوق تهیه شده برای تناسب های بدنی ایران می باشد که می توانید با مراجعه به آن میزان نیاز کالری بدن خود را بدست بیاورید.

میزان مصرف روزانه پیشنهادی:
فائو یا سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد بیان می‌کند که هر فرد عادی به طور متوسط روزانه حداقل حدود ۱۸۰۰ کیلو کالری (برابر با ۷۵۰۰ کیلوژول) انرژی نیاز دارد. میزان مصرف انرژی روزانه پیشنهادی در ایالات متحده و فرانسه به ترتیب ۲۷۰۰ و ۲۱۰۰ کیلو کالری (۱۱۳۰۰ و ۸۸۰۰ کیلوژول) برای مردان و زنان بین ۳۱ و ۵۰ می‌باشد که سطح فعالیت بدنی معادل با پیاده‌روی حدود ۱٫۵ تا ۳ مایل در روز با سرعت ۳ تا ۴ مایل در ساعت به علاوهٔ فعالیت‌های فیزیکی سبک روزمره دارند.
تحقیقات نشان داده‌اند که افراد و به ویژه کودکانی با شیوه زندگی کم تحرک نیاز به مصرف روزانه کمتری از انرژی در مقایسه با افراد پر تحرک دارند.