ششمين كنگره ملی گياهان دارویی

ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی، در روزهای ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی و با مشاركت پژوهشكده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی در شهر تهران (مجتمع آدینه) برگزار می گردد.

محورهای اصلی کنگره در چهار زمینه علوم پایه، کشاورزی و منابع طبیعی؛ داروسازی، پزشکی و دامپزشکی، صنعت و اقتصاد تقسیم شده است.
در علوم پایه رشته‌های گیاه‌شناسی، فیتوشیمی، بیوشیمی، ژنتیک، اثرات بیولوژیک و بیوتکنولوژی و در داروسازی، پزشکی و دامپزشکی حوزه‌های طب سنتی، اثرات فارماکولوژیک، اثرات بالینی و فرمولاسیون و کنترل مطرح هستند.
در کشاورزی و منابع طبیعی اکولوژی، فیزیولوژی گیاهی، اهلی کردن و اصلاح، بیوتکنولوژی، کشت و زراعت، فراوری اولیه پس از برداشت، مکانیزاسیون و فناوری برتر موردبررسی قرار می‌گیرند.
در صنعت و اقتصاد نیز موضوعات موردبررسی مربوط به بازرگانی گیاهان دارویی و فرآورده‌های آنها، تولید فرآورده‌های گیاهان دارویی، نوآوری در تولید محصولات راهبردی، نظام کیفی و تولید محصولات با کیفیت و انتقال فنّاوری و تولید محصولات گیاهی مطرح است.

برگزارکنندگان:
* شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی با مشارکت پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی
* انجمن گیاهان دارویی ایران
* ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب ایرانی
* دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آدرس محل برگزاری ششمین كنگره ملی گیاهان دارویی:
اتوبان نیایش، جنب آبشناسان غرب، جنب پمپ بنزین ایرانپارس، خیابان شقایق، مركز همایش های آدینه (غرفه ۱۱ ,۱۲ و۱۳) پژوهشكده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی